top of page

החברות המייסדות

סרטים היסטוריים אודות הגופים הגדולים והוותיקים בישראל. הופקו במסגרת פרויקט:

"החברות המייסדות בישראל".

אגד- החברות המייסדות בישראל
סיפורה של אוניברסיטת תל אביב
אדמה- החברות המייסדות בישראל
אלביט מערכות- החברות המייסדות בישראל
אמישראגז- החברות המייסדות בישראל
אסם- החברות המייסדות בישראל
בזן- החברות המייסדות בישראל
בנק ישראל- החברות המייסדות בישראל
בנק ירושלים- החברות המייסדות בישראל
בנק לאומי- החברות המייסדות בישראל
bottom of page