החברות המייסדות

סרטים היסטוריים אודות הגופים הגדולים והוותיקים בישראל. שודרו בערוץ ההיסטוריה במסגרת פרויקט:

"החברות המייסדות בישראל".