תוכן לילדים

סרטונים המספרים ומתארים לילדים כיצד באים מוצרים לעולם. שודרו בערוץ הילדים.